Blog

Sözlenmek ve nişanlanmak arasındaki farklar


“Sözlenmek” ve “nişanlanmak” kavramları, Türk kültüründe benzer anlamlara gelmekle birlikte bazı farklılıklar da içerir.

 1. Tanım:
  • Sözlenmek, bir erkek ve bir kadının evlenme niyetlerini resmi olarak açıkladıkları, genellikle ailelerin de onayını aldıkları bir süreçtir.
  • Nişanlanmak ise sözlenmenin bir sonraki adımıdır. Nişanlanma, sözlenmenin resmileştirilmiş hali olarak düşünülebilir. Çiftlerin nişanlanması, genellikle nişan yüzüğü takılması veya nişan merasimi gibi adımlarla belirtilir.
 2. Yükümlülükler:
  • Sözlenmek, evlenme niyetinin açıklanması ve resmiyet kazanmasıyla beraber çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını arttırır. Ancak bu aşamada tarafların evlenme yükümlülüğü yoktur.
  • Nişanlanma ise evlenme sürecinin daha resmi bir aşamasıdır. Nişanlanan çiftler, genellikle birbirlerine karşı belirli yükümlülükler ve taahhütler üstlenirler. Nişanlanma, evlilik hazırlıklarının başladığı ve genellikle evliliğin gerçekleşeceği bir dönemi işaret eder.
 3. Toplumsal Algı:
  • Sözlenme, nişanlanmadan daha az resmi bir aşamadır ve toplumda genellikle daha az dikkat çeker.
  • Nişanlanma, çiftlerin resmi olarak nişanlandıklarını ilan ettikleri bir aşamadır. Bu nedenle toplumda daha fazla dikkat çeker ve genellikle nişanlanma kutlamaları veya merasimleri düzenlenir.

Bu şekilde, sözlenme ve nişanlanma arasında önemli farklar bulunmaktadır. Özetle, sözlenme evlenme niyetinin açıklanmasıyla başlayan bir süreçken, nişanlanma bu niyetin daha resmi bir şekilde ilan edildiği ve evlilik hazırlıklarının başladığı aşamadır.

Söz nişan tepsisi ve damat fincanı modelleri burada!

İletişim: